Reguli de confidențialitate

în cazul în care S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidator, administrator sau cumpărător, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată doar cu acordul instanței. 

S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. respectă și încearcă să protejeze dreptul la intimitate și viată privată a utilizatorilor site-ului său. În acest sens, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane fizice care vizitează acest site este făcută în conformitate cu legea nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal. De aceea depunem întregul efort necesar pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere.
Această politică definește informațiile pe care S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. le poate colecta și modul în care aceste informații pot fi procesate. Acest document vă oferă și instrucțiuni în cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie colectate sau diseminate atunci când vizitați site-urile S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. 

Notă de informare privind protecția  datelor cu caracter personal
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vietii private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor oferite pe site-ul nostru informații și servicii de cea mai bună calitate, precum și servicii de marketing, reclamă și publicitate.
Datele pe care le prelucrăm sunt doar cele oferite de dvs. Eventualul refuz al dvs. de a ne oferi datele solicitate determina imposibilitatea noastră de a va oferi serviciile solicitate. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile publice, numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justiție.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15) și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin formularul de contact sau prin poștă pe adresa societății noastre.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informați cât mai curând posibil. 
Eventuala înregistrare a dvs. pe site-ul gestionat de S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. presupune luarea la cunoștință a drepturilor mai sus menționate și acordul ca datele personale să fie folosite de către S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L., în scopuri de marketing, publicitate și pentru a vă putea livra comenzile inițiate pe site. 

Informații generale colectate de S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. 
S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. va colecta informații sau date care permit identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, număr de telefon sau adresa de poștă electronică – „Date Personale”). Acestea sunt necesare pentru a avea posibilitatea de a comunica în legătură cu produsele de care sunteți interesați. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați. Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți indica oricând acest lucru, utilizând formularul de contact. 
Atunci când ne trimiteți datele cu caracter personal, S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:
a.) stocarea și procesarea acelor informații care ne permit o înțelegere mai profundă a nevoilor consumatorilor sau modul în care Compania poate îmbunătăți calitatea produselor sau serviciilor oferite;
b.) S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. (sau persoana juridica împuternicită de către S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. sau un terț care acționează în numele S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. în cazul unor acțiuni promoționale) poate utiliza informația furnizată pentru a intra în contact cu dumneavoastră cu scopul de a răspunde unei solicitări a dumneavoastră sau ca să vă fie oferit un premiu pe care l-ați solicitat; și/sau
c.) S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. poate furniza unei terțe părți informații generale, dar nu individuale, despre vizitatorii sau utilizatorii site-urilor S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. (date statistice).

Date cu caracter personal ale minorilor
S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. nu are nici o intenție să colecteze date cu caracter personal de la persoane fizice minore. Oriunde va fi cazul și oricând va considera necesar, S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. va oferi instrucțiuni în mod specific minorilor pe acest site de a nu furniza astfel de date personale și/sau va lua măsuri necesare de a asigura existența consimțământului părinților sau tutorelui legal în cazul unor astfel de furnizări de date personale.
S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. recomandă tuturor părinților și/sau tutorilor legali să informeze și să instruiască minorii cu privire la utilizarea responsabilă și în siguranță a datelor personale în momentul folosirii Internet-ului. 

Dezvaluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal
S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal. S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. poate, totuși, transmite informații cu caracter personal colectate de la dvs. terților și nu este răspunzătoare pentru transmiterea datelor dvs. terților în următoarele cazuri:
– dacă transmiterea s-a făcut cu acordul dvs.;
– dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dvs.;
– în cazul în care informația e necesară partenerilor S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dvs. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. doar în măsura în care este necesară asistența lor.
– putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
a.) e prevăzut într-o dispoziție legală; 
b.) protejează drepturile companiei S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. sau companiilor partenere; 
c.) previne o infracțiune sau protejează siguranța națională; 
d.) protejează siguranța individului sau siguranța publică;
e.) aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații.
– în cazul în care activitățile dvs. contravin termenilor și condițiilor statuate de S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L., sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;
– în cazul în care S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie și baza de date e transferată noului operator.

În cazul în care vor apărea situații menționate mai sus veți fi anunțați prin e-mail sau printr-un anunț postat pe site. 

Informații suplimentare care se colecteaza automat
În anumite situații, S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. poate colecta în mod automat (deci nu prin înregistrare voluntară) informații cu caracter tehnic și nu datele de identificare ale utilizatorului, în momentul accesării unui site al S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L.. Acest tip de informație tehnica poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare al computerului personal folosit de utilizator sau denumirea domeniului sau a gazdei domeniului din care utilizatorul s-a conectat la site-urile S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. 

Informații stocate automat de computerul dumneavoastră – Cookies
În momentul accesării unuia dintre site-urile S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L., acesta poate stoca un volum de informație în computerul dumneavoastră. Această informație este în formă de „cookie” sau un fișier de date similar cu acesta și acesta reprezintă o facilitate cu ajutorul căreia S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. vă oferă o navigare mai ușoară pe site-urile sale. Cookies sunt fișiere de dimensiuni reduse pe care browser-ul le plasează pe hard-diskul utilizatorului. Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele și preferințele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, și pentru a personaliza paginile în funcție de vizitator. 
În structura fiecărui browser Internet există posibilități de a șterge „cookies” de pe hard-drive, de a bloca primirea de „cookies” sau de a primi un mesaj în momentul în care un „cookie” este stocat în calculatorul dumneavoastră. Vă recomandăm să studiați instrucțiunile de utilizare ale browser-ului Internet pe care îl utilizați pentru o mai bună înțelegere și utilizare a acestor funcții. 

Feedback
S.C. PROMOTIONAL SWEETS S.R.L. oferă posibilitatea utilizatorilor site-urilor sale de a trimite comentarii, intrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor. 


Modificări ale politicii de confidențialitate
Dacă modificarea regulilor de confidențialitate va fi necesară, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne scrieți utilizând formularul de contact.